BIURO RACHUNKOWE AGNIESZKA DOBROWOLSKA

______________

BIURO RACHUNKOWE AGNIESZKA DOBROWOLSKA ZAJMUJE SIĘ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ FIRM POD WZGLĘDEM KSIĘGOWYM, RACHUNKOWYM ORAZ PROWADZENIEM KADR I PŁAC.

WŁAŚCICIEL FIRMY POSIADA CERTYFIKAT KSIĘGOWY NR 67315/2014 WYDANY PRZEZ MINISTRA FINANSÓW ORAZ UBEZPIECZENIE OC BIURA RACHUNKOWEGO.

 

POWIERZAJĄC NAM PROWADZENIE SWOJEJ FIRMY, MASZ PEWNOŚĆ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI PRZEZ CERTYFIKOWANYCH KSIĘGOWYCH Z ZAANGAŻOWANYM PODEJŚCIEM DO OBSŁUGIWANYCH KLIENTÓW.

 

ZAKRES USŁUG

______________

1. POMOC PRZY ZAKŁADANIU FIRMY.

 

- DORADZTWO W ZAKRESIE ZAKŁADANIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

- DORADZTWO W ZAKRESIE ZAKŁADANIA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO,

 

2. PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW,

 

  • KONTROLA DOKUMENTÓW POD WZGLĘDEM FORMALNYM I RACHUNKOWYM;
  • PROWADZENIE EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH;

- PRZYGOTOWYWANIE ORAZ WYSYŁANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH VAT, PIT;

- PROWADZENIE EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIA ORAZ NALICZANIE AMORTYZACJI;

- SPORZĄDZANIE ORAZ WYSYŁANIE DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO ROZLICZEŃ ROCZNYCH;

- OPRACOWYWANIE SPRAWOZDAŃ DLA GUS;

- DORADZTWO W ZAKRESIE WYBORU FORMY OPODATKOWANIA W KOLEJNYM ROKU OBROTOWYM;

- REPREZENTACJA W KOMUNIKACJI Z URZĘDAMI SKARBOWYMI, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH LUB PODCZAS RUTYNOWEJ KONTROLI CZY AUDYTU.

 

3. PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ.

 

- PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODU;

- PRZYGOTOWYWANIE ORAZ WYSYŁANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH VAT, PIT;

- PROWADZENIE EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIA ORAZ NALICZANIE AMORTYZACJI;

- SPORZĄDZANIE ORAZ WYSYŁANIE DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO ROZLICZEŃ ROCZNYCH;

- EWIDENCJA WSZYSTKICH ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH Z EWIDENCJĄ SPRZEDAŻY ORAZ ZAKUPU DLA POTRZEB PODATKU VAT;

 

4. PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH.

 

- OPRACOWANIE ZAKŁADOWEGO PLANU KONT;

- KONTROLA DOKUMENTÓW POD WZGLĘDEM FORMALNYM I RACHUNKOWYM;

- EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH;

- PROWADZENIE EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIA ORAZ NALICZANIE AMORTYZACJI;

- UZGADNIANIE KONT ROZRACHUNKOWYCH;

- MONITORING PŁATNOŚCI;

- PRZYGOTOWYWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH;

- SPORZĄDZANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH VAT, CIT;

- SPORZĄDZANIE ORAZ WYSYŁANIE DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO ROZLICZEŃ ROCZNYCH;

- OPRACOWYWANIE SPRAWOZDAŃ DLA GUS;

- REPREZENTACJA W KOMUNIKACJI Z URZĘDAMI SKARBOWYMI, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH LUB PODCZAS RUTYNOWEJ KONTROLI CZY AUDYTU.

 

5. OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA.

 

- PRZYGOTOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE DO ZUS ZGŁOSZEŃ DO UBEZPIECZEŃ DLA NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW ORAZ  DOKONYWANIE KOREKT DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH;

- SPORZĄDZANIE UMÓW O PRACĘ, ŚWIADECTW PRACY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM;

-  PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ (TZW. TECZKA OSOBOWA);

-  SPORZĄDZANIE MIESIĘCZNYCH LIST WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW;

- OBLICZANIE MIESIĘCZNYCH SKŁADEK ORAZ SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZUS ORAZ PRZEKAZYWANIE JE DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW;

- OBLICZANIE ORAZ SPORZĄDZANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW;

- PRZYGOTOWYWANIE ORAZ OBSŁUGA UMÓW ZLECEŃ, O DZIEŁO;

- PROWADZENIE EWIDENCJI URLOPÓW ORAZ INNYCH PRZERW W WYKONYWANIU PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW;

 

6. ROZLICZANIE ZEZNAŃ ROCZNYCH.

 

- PRZYCHODY ZE STOSUNKU PRACY – PIT 37;

- RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH – PIT 28;

- PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – PIT 36 LUB PIT 36L;

- OSOBY PRAWNE – CIT 8

- DOKUMENTY PRACOWNICZE – PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11

 

KONTAKT

______________

 

Agnieszka Dobrowolska

ul. Palmowa 15F/1

04-684 Warszawa

NIP 113 26 30 520

telefon 516 775 057

e-mail kontakt@agnieszkadobrowolska.pl